Wycieczka do Drezna

W najbliższą sobotę (21 września) odbędzie się wycieczka członków naszego Związku do Drezna.  Autokar zostanie podstawiony o godzinie 6:45 na parkingu przy Lidlu (ul. Chojnowska). Wyjeżdżamy o godzinie 7:00.

Przypominamy o zabraniu dowodu osobistego lub paszportu!

 

Reklamy

Wyniki ankiety

W ankiecie wzięło udział 307 pracowników na 455 zatrudnionych w MOPS. Większość osób wypełniając ankietę podała swoje nazwisko – 207 pracowników, anonimowo ankietę wypełniło 100 osób. Zdecydowana większość pracowników – 279 osób oczekuje dalszych działań na szczeblu lokalnym zmierzających do podwyższenia wynagrodzeń. Na uwagę zasługuje fakt, że 262 osoby deklarują, że wezmą udział w akcji protestacyjnej, 126 pracowników deklaruje, że weźmie udział w strajku. Podobne poparcie ma Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej. Działania na szczeblu ogólnokrajowym popiera 292 pracowników, 129 osób deklaruje udział w strajku,  63 osoby są gotowe wziąć udział w manifestacji w Warszawie.

Zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim pracownicy wskazywali własne  propozycje protestu, które są gotowi podjąć m.in. strajk włoski,  plakietki, czarny ubiór, podpisy pod postulatami, protest na sesji Rady Miejskiej.  Na uwagę zasługuje fakt, że osoby które opowiadały się za akcją protestacyjną i udziałem w strajku  znaczne częściej podpisały swoje ankiety. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki.

Ankieta – można ją jeszcze wypełnić

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w dniach 22 – 28 maja przeprowadziła ankietę we wszystkich działach i placówkach MOPS. Dziękujemy pracownikom, którzy wzięli w niej udział.

Osoby, które były nieobecne w pracy lub z innych względów nie wypełniły ankiety podczas naszej wizyty mogą ją jeszcze wypełnić i przekazać członkom Komisji Zakładowej. Jeżeli nie posiadają druku ankiety prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.  Ankieta jest dostępna u przewodniczącej – ul. Chojnowska 112, pok. 220, codziennie od 8.00-11.00.  Na wypełnione ankiety czekamy do 04.06.2019 r.

Wycieczka do Drezna

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” organizuje dla członków naszego Związku wycieczkę do Drezna. Wycieczka odbędzie się 21 września 2019 roku (sobota). Osoby chętne prosimy o kontakt w terminie do 15 czerwca. Szczegółowe informacje można uzyskać u przewodniczącej i członków Komisji Zakładowej – MOPS ul. Chojnowska 112.

Ankieta dla pracowników

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w MOPS informuje, że przeprowadzi ankietę wśród pracowników naszego Ośrodka. Wyniki ankiety posłużą do wyznaczenia kierunku dalszej działalności  oraz podejmowania decyzji przez Komisję Zakładową. Warunkiem sukcesu związków zawodowych w podejmowanych działaniach jest aktywność pracowników, zaangażowanie i wsparcie CAŁEJ ZAŁOGI.

Pielgrzymka „Solidarności” do Krzeszowa

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” 2 czerwca br. organizuje dla członków Solidarności i ich rodzin V Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Osoby chętne z naszej organizacji prosimy o kontakt z przewodniczącą w terminie do 24 maja.
Region pokrywa koszty transportu oraz posiłku na miejscu. Koszt wyjazdu to 5 zł od osoby. Orientacyjny czas wyjazdu z Legnicy – godzina 9:30, a powrót około godziny 18:00. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów (miejsca i godziny) zostanie podany po 26 maja.

Spotkanie związków zawodowych

Z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w dniu 15 maja 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie związków zawodowych działających w MOPS w Legnicy.

„Solidarność” zaprosiła zarząd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników MOPS na spotkanie, którego  tematem będzie Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej.

Korekta złożona – podwyżka już wkrótce

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” wraz z liczną grupą pracowników MOPS wzięli udział w kwietniowej sesji Rady Miejskiej,  gdyż pomimo składanych zapewnień nadal nie był zanany termin wprowadzenia korekty budżetu umożliwiającej wdrożenie podwyżki.

Prezydent Legnicy w trakcie sesji przedstawił stosowną korektę.  Rada Miejska jednogłośnie zaakceptowała uchwałę budżetową, co umożliwi  pełne zrealizowanie przyznanej przez radnych w grudniu 2018 roku dodatkowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników MOPS. Zostanie ona wypłacona z wyrównaniem od stycznia 2019 roku.